Drug and Alcohol Testing

Smart URINE 8a

Economy Test Kit

Single sided – dual format Ideal for 5 to 8 panel testing

 • Amphetamine [AMP] – 500 ng/ml
 • Cocaine [COC] – 300 ng/ml
 • Ecstasy [MDMA] – 300 ng/ml
 • Marijuana (THC) – 50 ng/ml
 • m-Amphetamine [MET] – 1000 ng/ml
 • Opiates [OPI] – 2000 ng/ml
 • Oxycodone [OXY] – 100 ng/ml
 • Phencyclidine [PCP] – 25 ng/ml

Smart URINE 8a

Premium Test Kit Line

Single-sided – coded format Ideal for 5 to 16 panel testing

 • Amphetamine [AMP] – 500 ng/ml
 • Barbiturates [BAR] – 200 ng/ml
 • Benzodiazepines (BZO] 200 ng/ml
 • Buprenorphine [BUP] 10 ng/ml
 • Cocaine [COC] – 150 ng/ml
 • Ecstasy [MDMA] – 500 ng/ml
 • Fentanyl [FEN] – 50 ng/ml
 • Marijuana (THC] – 50 ng/ml
 • Methadone (MTD) – 300 ng/ml
 • Methaqualone [MQL] – 300 ng/ml
 • m-Amphetamine [MET] – 500 ng/ml
 • Opiates [OPI] – 300 ng/ml
 • Oxycodone [OXY] – 100 ng/ml
 • Phencyclidine [PCP] – 25 ng/ml
 • Propoxyphene [PPX] – 300 ng/ml
 • Tramadol [TRM] – 200 ng/ml

Smart URINE 8a

Premium Test Kit Line

Single sided – coded format Ideal for 5 to 18 panel testing

 • 6-Acetylmorphine [6AM] – 10 ng/ml
 • Amphetamine [AMP] – 500 ng/ml
 • Barbiturates [BAR] – 200 ng/ml
 • Benzodiazepines [BZO] – 200 ng/ml
 • Buprenorphine — [BUP] – 10 ng/ml
 • Cocaine [COC] – 150 ng/ml
 • Ecstasy [MDMA] – 300 ng/ml
 • Ethyl Glucuronide [ETG] – 500 ng/ml
 • Fentany! (FEN) – 50 ng/ml
 • Marijuana [THC] – 50 ng/ml
 • Methadone [MTD] – 300 ng/ml
 • Methaqualone [MQL] – 300 ng/ml
 • m-Amphetamine [MET] – 500 ng/ml
 • Opiates [OPI] – 300 ng/ml
 • Oxycodone [OXY] – 100 ng/ml
 • Phencyclidine [PCP] – 25 ng/ml
 • Spice AB-Pinaca (K3) – 10 ng/ml
 • Tramadol} [TRA] – 200 ng/ml
Menu